top of page

Patent ve Faydalı Model Koruması

Hem marka buluşlarınızın hem de faydalı modellerin uluslararası iş dünyasındaki tüm yasal haklarını korumanızı sağlıyoruz.

Avukatlardan ve uzmanlardan oluşan ekibimiz dünya çapında yenilikçi
başvuru stratejileri uygular ve tüm patent yaşam döngüsü boyunca
fikri mülkiyet varlıklarınıza eşlik eder.

Patent Korumasına İlişkin Temel Hizmetler

Avrupa Patentlerinin (EP) validasyonu ve PCT ulusal aşama girişlerinin doğrulanması

Hukuki işlemler (lisans sözleşmeleri, devirler, isim veya adres değişiklikleri, tadiller, alacak taslağının yeniden düzenlenmesi vb.)

Patentler için önceki teknik araştırması

Ulusal patent koruması için başvuruların hazırlanması ve dosyalanması

Patent başvurularının ve patentlerin yıllık ücretlerinin ödenmesi

bottom of page