top of page

Ticari Markalar

Juniper Ip olarak şirketinizin ticari markalarını ve hizmet markalarını koruyarak marka kimliğinizin güvenliğini sağlıyoruz.


Uluslararası marka tescili ve portföy yönetiminden, uyuşmazlık çözümü ve icrasına kadar korumanın tüm yönlerini kapsayan çok yönlü hizmet alanımızla ihtiyacınız olan desteği veriyoruz.

Ticari Marka Korumasının Temel Faydaları

Müvekkilleri ve iş ortaklarını, Türkiye'deki veya diğer ülkelerdeki Fikri Mülkiyet yasalarındaki yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmek

Hukuki işlemler (devir, lisans, isim veya adres değişikliği, kısıtlama, feragat) ile marka yenileme işlemleri

Fikri Mülkiyet Haklarının/ uygulamalarının/ kayıtlarının durumu veya gidişatı hakkında müvekkillere ve iş ortaklarına rapor vermek; birlikte var olmaya ve muvafakatnameye (rıza mektubuna) ilişkin müzakerelerin yürütülmesi

Yargı Bölgelerinde Fikri Mülkiyet Haklarının tescili için başvuruda bulunma gerekliliklerine ilişkin tüm iş ortaklarının sorularının yanıtlanması

Fikri Mülkiyetin tescili için başvuruların hazırlanması ve dosyalanması

Marka tescil sürecinde Türkpatent veya yabancı tescil otoritelerinden gelen kararlara karşı itiraz dosyasının hazırlanması ve sunulması

Yargı Bölgesindeki fikri mülkiyet hakları yasalarının tüm yönleriyle ilgili olarak müşterilere ve iş ortaklarına hukuki tavsiye/ danışma hükümleri

Marka iptal taleplerinin Türkpatent nezdinde dosyalanması ve bu iptal işlemlerine ilişkin stratejilerin hazırlanması

bottom of page