top of page

Ticari Sır: Gizliliğin Gücü

Ticari sır, bir firmaya rakiplerine karşı ekonomik avantaj sağlayan, gizli tutulan ve yasal yollarla korunabilen bilgilerdir. Formüller, tasarımlar, yöntemler, pazarlama stratejileri, müşteri listeleri ve know-how gibi çeşitli şekillerde olabilir.


Bu yazıda, Ticari sırları koruyan düzenlemelerin temel unsurlarını ele alacağız.


Ticari Sır Nedir?

Ticari sır, yasal bir tanımla çerçevelenmiş olsa da, özünde değerini gizliliğinden alan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, firmanın rekabet gücünü korumak ve pazardaki konumunu sağlamlaştırmak için kritik önem taşır.


Ticari sırrın bazı temel özellikleri şunlardır:


 • Gizlilik: Bilginin kamuya açık olmaması veya rakipler tarafından bilinmemesi gerekir.

 • Değer: Bilginin firmaya ticari bir avantaj sağlaması gerekir.

 • Yasal Koruma: Bilginin yasal yollarla korunması gerekir.


Ticari sırları koruyan düzenlemeler, bu kriterleri karşılayan bilgileri haksız fiilden ve yetkisiz ifşadan koruma altına alır.


Ticari Sırların Kapsamı


Ticari sır kapsamına giren bilgiler oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Buna örnek olarak:


 • Formüller ve Tasarımlar: Ürün ve üretim yöntemlerine ilişkin bilgiler.

 • Pazarlama Stratejileri: Pazarlama planları, fiyatlandırma politikaları ve müşteri segmentasyonu gibi bilgiler.

 • Müşteri Listesi ve Bilgileri: Müşterilerin kimliği, iletişim bilgileri ve satın alma alışkanlıkları gibi bilgiler.

 • Know-how: Üretim, pazarlama veya yönetim gibi alanlarda birikmiş bilgi ve deneyim.

 • Finansal Bilgiler: Mali durum, yatırım planları ve karlılık oranları gibi bilgiler.


Bu listede yer alan bilgiler örnek teşkil etmektedir ve her somut olayda ayrı bir değerlendirme yapılması gerekir.


Ticari Sır Davaları


Ticari sırların ihlali, firmalar için ciddi mali ve itibari kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, ticari sırların korunması büyük önem taşır. Ticari sır ihlali gerçekleştiğinde, hak sahibi firma tazminat davası açabilir ve ihlalciye yasal yaptırım uygulanmasını talep edebilir.


Ticari sır davalarında ispat yükü oldukça ağırdır. Hak sahibi firmanın, bilgilerin ticari sır niteliğinde olduğunu ve ihlal gerçekleştiğini somut delillerle ispat etmesi gerekir.


Patent ve Ticari Sır Arasındaki Farklar


Patent ve ticari sır, her ikisi de fikri mülkiyeti koruma altına alan araçlar olsa da, önemli farklılıklar gösterirler. Genel olarak:


 • Patentler, yeni ve buluş niteliğinde olan icatlar için koruma sağlarken, ticari sırlar her türlü gizli bilgiyi kapsayabilir.

 • Patentleme süreci uzun ve karmaşıktır, ticari sırların korunması ise daha hızlı ve basittir.

 • Patentler 20 yıl süreyle korunurken, ticari sırlar gizlilik korunduğu sürece sınırsız süreyle korunabilir.

 • Patentleme için ücret ödenmesi gerekirken, ticari sırların korunması için ayrı bir ücret ödenmez.


Ticari Sırların Korunması


Ticari sırların korunması, firmalar için kritik önem taşımaktadır. Bu konuda aşağıdaki adımlar atılabilir:


 • Gizlilik Politikası: Çalışanlar, tedarikçiler ve diğer ilgili kişiler için güçlü bir gizlilik politikası oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

 • Erişim Kontrolü: Ticari sırlara erişimi sınırlı sayıda yetkili kişiye sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 • Bilgi Güvenliği: Bilgilerin siber saldırılara karşı korunması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.

 • Farkındalık Eğitimi: Çalışanlara ticari sırların önemi ve korunması konusunda eğitim verilmelidir.

 • Sözleşmeler: Ticari sırları ifşa edebilecek kişilerle yapılan sözleşmelere gizlilik hükümleri eklenmelidir.


Ek olarak: 


 • Bilgilerin kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaklanmalıdır.

 • Bilgilerin bilgisayar sistemlerine ve cihazlara kaydedilmesi sınırlandırılmalıdır.

 • Bilgilerin atılması veya imha edilmesi güvenli bir şekilde yapılmalıdır.


Ticari sırlar, firmalar için pazarlama ve rekabet avantajı sağlayan değerli varlıklardır. Bu nedenle, ticari sırların korunması için gerekli önlemlerin alınması ve yasal yollarla korunması büyük önem taşımaktadır. Her somut olayda ayrı bir değerlendirme yapılması gerekir.


Bu yazıdaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlı olup, yasal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Ticari sırlarınızla ilgili yasal tavsiye almak için bir fikri mülkiyet hukuku uzmanına danışmanız önemlidir.

5 görüntüleme0 yorum

Bình luận


bottom of page